Themes List

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Chique Photography

Հեղինակ՝ Catch Themes

Սա՝ 'Chique'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.1

Արդիացված՝ 10 Փետրվարի, 2022

Active Installations: 900+

WordPress Version: 5.6 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Chique Photography is a free Light Photography WordPress theme that comes with a photography design and color scheme. The theme is best suitable for all kinds of photobloggers, professional photographers, graphic designers, and other creative photo-centric personalities. It is a child theme of Chique, a popular multipurpose WordPress theme. The photography color scheme and light design make your photography blog elegant, minimal, and visually aesthetic. It is an ideal choice for those photobloggers who’re a fan of minimalism and simplicity. Along with the appealing design, Chique Photography also comes with many easy-to-customize features. Featured sections are included as well in order for you to display your most important content. Chique Photography comes with features like Light Color Style, Responsive Design, Photography Design, Featured Content, Portfolio, Testimonial, Services, Hero Content, Layout Options, and many more. All of these features are extremely easy to use and let you fine-tune your website’s look and feel to no end. The responsive design in Chique Photography makes your photoblog look absolutely flawless across all screen sizes. In addition, the theme is translation-ready and cross-browser compatible as well. For more information, check out Theme Instructions at https://catchthemes.com/themes/chique-photography/#theme-instructions, support at https://catchthemes.com/support/ and Demo at https://catchthemes.com/demo/chique-photography-free/

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Chique Photography

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։