Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Bloggery

Հեղինակ՝ SuperbThemes

Սա՝ 'Sonoran'-ի ենթատեսաձևն է։

Տարբերակ՝ 1.4

Արդիացված՝ 30 Ապրիլի, 2024

Active Installations: 700+

WordPress Version: 6.1 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Meet the best free WordPress theme for culinary enthusiasts, from chefs to casual food bloggers. This simple theme is perfect for restaurants, blogging, and food reviewers. Bloggery is crafted with compatibility for popular page builders like Brizy, Elementor, Divi Builder, and Gutenberg, ensuring a drag-and-drop experience. Its clean, minimalist design is available in both colorful, light and dark modes. Bloggery is optimized for speed, ensuring the fastest loading times. With SEO optimization and schema markup, Bloggery ensures your site ranks high in search engines. Responsive and mobile-friendly, Bloggery ensures your site looks great on all devices. It includes features like sidebar options, advertisement blocks compatible with AdSense, and affiliate marketing tools, making it perfect for monetizing your site. For businesses, it supports WooCommerce, enabling easy ecommerce integrations for online ordering and booking systems. Bloggery is translatable. Its one page template option is ideal for landing pages. For food photography and lifestyle bloggers, the theme offers beautiful portfolio layouts. Starting up your site is a for beginners. Whether you're sharing baking recipes, running a cake factory, pizza restaurant or running a food delivery app, Bloggery is the perfect theme to showcase your passion for food.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Bloggery

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։