WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Belise Lite

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.0.10

Արդիացված՝ Դեկտեմբերի 14, 2017

Տեղակայումներ՝ 2,000+

Տեսաձևի կայքէջը

Belise Lite is a clean and minimalist WordPress theme for restaurants and food websites. It provides a responsive design, nice food menus via Jetpack plugin, an Events section, and a beautiful portfolio also integrated with Jetpack. You can use Belise Lite to make your restaurant look stunning in the online zone. Apart from that, the theme is good for ecommerce because it is WooCommerce ready. Live Customizer, WPML compatibility, contact form integration, and quality support are other features that make Belise Lite great for your site.

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Belise Lite

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն