WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Avant

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.0.95

Արդիացված՝ Հունվարի 9, 2018

Տեղակայումներ՝ 2,000+

Տեսաձևի կայքէջը

7 Header layouts, 5 Blog layouts, 3 Footer layouts, Full site color settings and lots more settings all built neatly into the WordPress Customizer so you can edit & make changes in a live environment before making any of the changes live... Avant sure gives you what you're wanting. Avant is a highly customizable, multipurpose WordPress theme. Use Avant to build your WooCommerce eCommerce store, online fashion blog, corporate law or business website, or anything down to a simple personal blog. Avant integrates with top plugins such as Elementor or SiteOrigin's Page Builder to make it easy building your website with a drag and drop Page Builder. WooCommerce to create your e-commerce shop selling your products beautifully online. We're constantly building on to Avant, making it even more flexible to what you need. Give it a go!

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Avant

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն