Themes List

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Architecture Building

Հեղինակ՝ pewilliams

Տարբերակ՝ 0.1.3

Արդիացված՝ 13 Օգոստոսի, 2022

Active Installations: 100+

WordPress Version: 5.0 or higher

PHP Version: 7.2 or higher

Տեսաձևի կայքէջը

Architecture Building is a top-class free theme that has wonderful features and outstanding functionality for bringing a clean, sleek, professional, and beautiful website for architects, civil engineers, creative designing studios, interior designers, furniture and woodwork shops, carpentry and professional interior decorators, and any profession and business related to architect and architecture. It is created with the Bootstrap framework and includes a clean and user-friendly interface allowing beginners also to create their website without seeking the help of a web developer. With some useful personalization options given to you, it is simple and easy to modify the colors, fonts, and typography of the theme and make sure that there aren’t any coding skills needed on your end. With the Call to Action Button (CTA) making your website interactive, there are many social media icons included that can open the doors for you to promote your work on various social media platforms. It has highly optimized codes that don’t cause your website to bloat and gives a faster page load time. It has well-integrated features such as Woocommerce compatibility for you to sell your products and services online. The mobile-friendly design makes your website easily accessible from mobile phones as well making your potential clients have a great experience.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Architecture Building

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։