WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Anima

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 1.0.3

Արդիացված՝ Հոկտեմբերի 20, 2017

Տեղակայումներ՝ 4,000+

Տեսաձևի կայքէջը

Anima is a free, highly customizable WordPress theme created for personal and business sites alike. Photography and portfolio, freelancer and corporate sites will also greatly benefit from the theme’s clean, responsive and modern design. A few perks: eCommerce (WooCommerce) support, WPML, qTranslate, Polylang, RTL, SEO ready, wide and boxed layouts, masonry, editable content and sidebars layout and widths, social icons, Google fonts and other typography options, customizable colors. Not to mention the landing page with a slider, countless featured icon blocks, boxes and text areas, all editable.

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Anima

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն