Themes List

Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Alpha Blocks

Հեղինակ՝ Abu Turab

Տարբերակ՝ 1.0

Արդիացված՝ 19 Սեպտեմբերի, 2023

Active Installations: 100+

WordPress Version: 5.9 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

The Alpha Blocks theme is a visually appealing and user-friendly blog theme designed to create a vibrant and engaging online presence. Blog Theme boasts a clean and modern design, characterized by a minimalist approach with a focus on readability and aesthetics. It uses a combination of sleek lines, ample white space, and elegant typography to create a visually appealing layout. It features a carefully selected color palette that is both eye-catching and harmonious. It may incorporate bold and bright colors to draw attention to important elements while maintaining a balanced and inviting atmosphere.

Գնահատականներ

See all
Այս տեսաձևը դեռ չի գնահատվել։
Add my review

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Alpha Blocks

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։