WordPress.org

հայերեն

1
Զտել ըստ հատկությունների
Զտել ըստ
Խմբագրել

Դասավորություն

Հատկություններ

Նյութ

Վերադառնալ տեսաձևերի ցանկին

Aadya

Հեղինակ՝

Տարբերակ՝ 2.0.2

Արդիացված՝ Դեկտեմբերի 13, 2017

Տեղակայումներ՝ 200+

Տեսաձևի կայքէջը

The Aadya theme for WordPress developed on top of Twitter Bootstrap Framework 3.0. The theme is fully responsive and can be viewed on any device. With 5 different layouts for posts and pages, Aadya theme is uniquely positioned for any business or personal website. The theme has 12 widget areas, 2 strategic menu locations, nicely designed and customizable footer with its own widget areas. In addition to this the theme provieds with 5 pre-installed widgets for FrontPage Marketing Text, FrontPage Marketeing Thumbnails, Author Profile, Social Icon Box.

Աջակցում

Ասելի՞ք ունեք։ Օգնությու՞ն է պետք։

Դիտել աջակցման ֆորումը

Թարգմանություններ

Թարգմանեք Aadya

Տեսաձևերը չեն գտնվել։ Փորձեք փոփոխել որոնման եզրերը։

Զանցել գործիքագոտուն