Վերջին թողարկումը

4.7.4 27.04.2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.7 ճյուղ

4.7.4 27.04.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.3 31.03.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.2 27.01.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.1 20.01.2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7 08.12.2016 zip (md5) tar.gz (md5)

4.3 ճյուղ

4.3.11 17.05.2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.2 ճյուղ

4.2.15 17.05.2017 zip (md5) tar.gz (md5)